Urząd Miejski w Pasłęku wychodzi z inicjatywą, która ma na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie praw i obowiązków wynikających z posiadania psa lub kota.

Zakupionych zostało 2000 szt. torebek biodegradowanych (papierowych z łopatkami) na psie odchody. Samodegradująca torebka pozwala na wrzucanie sprzątniętych nieczystości do każdego kosza przyulicznego. Darmowe torebki dostępne są w następujących punktach:

  1. Sklep Przemysłowy Wanda Harhaj, ul. Gdańska 3, 14-400 Pasłęk

  2. „Delikatesy” Sklep Spożywczy Zbigniew Bocian, ul. 3 – go Maja 19, 14-400 Pasłęk

  3. Sklep Spożywczy Zbigniew Dynarski, ul. Kraszewskiego 10, 14-400 Pasłęk

  4. Zooperfect Karol Oskroba, ul. Dworcowa 24, 14-400 Pasłęk

  5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „Pasłęczanka”, ul. Ogrodowa 24/31, 14-400 Pasłęk

  6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku - Park Ekologiczny

  7. Sklep Zoologiczny „PUPIL”, ul. 3-go Maja

  8. Sklep Zoologiczny „Złota Rybka”, ul. Kościuszki 9, 14-400 Pasłęk

  9. Przychodnia Weterynaryjna, Marian Oskroba, ul. Dworcowa 24, 14-400 Pasłęk

  10. Gabinet Weterynaryjny, Stanisław Szczęsny, ul. Polna 3A, 14-400 Pasłęk

Psie odchody to nie tylko problem natury estetycznej ale również realne zagrożenie dla zwierząt w nawet życia człowieka (szczególnie dla małych dzieci bawiących się na placach zabaw czy zieleńcach). Do najczęściej wywoływanych przez odchody po psach chorób należy toksokaroza – groźna odzwierzęca choroba pasożytnicza.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 roku Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pasłęk. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

Za nieprzestrzeganie ww. przepisu Straż Miejska na podstawie Kodeksu Wykroczeń może ukarać właściciela psa mandatem w wysokości nawet do 500zł.