Straż Miejska w Pasłęku przypomina, iż każdy  właściciel nieruchomości zgodnie z prawem geodezyjnym ma obowiązek oznaczenia nieruchomości. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 maja 1989 roku (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 520 z późn. zm.), każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku, tablicy z numerem porządkowym posesji. W sytuacji, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym, obowiązkowo umieszcza się także na ogrodzeniu.
Wobec powyższego, Straż Miejska wszystkich Pasłęku apeluje do wszystkich właścicieli, administratorów, dozorców użytkowników nieruchomości o dopełnienie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu, a także należytym  utrzymaniu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.
Pamiętajmy, że często od prawidłowego umieszczenia informacji o numerze nieruchomości zależy nasze życie, bowiem z tych informacji korzystają służby Pogotowia, Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Miejskiej.
Za niedostosowanie się do tych przepisów grożą mandaty karne.