Uchwała Nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.