Wykaz działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży na rok 2017