W dniu wczorajszym odbyło się uroczyste otwarcie chodnika w miejscowości Nowe Kusy. Remont został sfinansowany z budżetu gminy. Samorząd Pasłęka przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 30....

5 listopada 2010 roku (piątek) o godzinie 10.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się posiedzenie Rady Miejskiej w Pasłęku z następującym porządkiem obrad:  Cz...

W dniu 17 sierpnia 2010 r. podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Leżnicy”. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było kon...

W dniu wczorajszym dokonano uroczystego oddania do użytku nowego kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” wybudowanych przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku. W uroczystości uczestniczyli ...

W dniu 22 października odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. W bieżącym roku uroczyste obchody tego święta rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji nauczycieli i wszystkich pra...

Podkategorie