Poniżej przedstawiamy plan dożynek diecezjalnych w Zielonce Pasłęckiej:   18 września 18:30 – Nieszpory, Msza Święta 21:00 - Apel Jasnogórski przy kaplicy Matki Bożej z Lourdes Msza ...

Uprzejmie informuję, że wykonawca firma „Ekomel” z Ostródy wybudowała sieć wodociągową z przyłączami, kanalizację sanitarną tłoczną i grawitacyjną z przykanalikami i oczyszczalnię...

Tekst przemówienia Burmistrza Pasłęka wygłoszonego na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Pasłęku w dniu 3 września 2010 roku z okazji 20 – lecia partnerskiej współpracy pomiędzy miastam...

W dniu 2 września została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi asfaltowej w miejscowości Stegny”. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczone...

W dniu 3 września 2010 roku (piątek) o godzinie 8.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się posiedzenie Rady Miejskiej w Pasłęku z następującym porządkiem obrad: Cz...

Podkategorie