W dniu 28 stycznia 2011 r. o godz.10:00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się spotkanie szkoleniowe pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób indywidualnych i...

„Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) każdy wytwórca odpadów (podmioty prywatne, jednostki administracyjne) mają obowiązek ...

Działając w imieniu i na rzecz spółki ENERGA-Obrót S.A., uprzejmie informujemy, iż w związku z wprowadzeniem nowego systemu bilingowego nastapiły pewne opóźnienia w wystawieniu niektórych f...

„Jesteśmy powołani, aby być twórcami lepszego świata” (J.P. II) Przedszkolni organizatorzy XIX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy serdecznie dziękują dzieciom, rodzicom, ab...

Trwają prace związane z realizacją przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego - remont i przebudowa sali widowiskowo - kinowej". W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane nast...

Podkategorie