Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Burmistrz Pasłęka informuje, że w miesiącu kwietniu 2011 r. upoważniony pracownik Urzędu Skarbowego w Elblągu będzie przyjmował zeznania roczn...

W związku z trwającymi feriami zimowymi przedstawiamy Państwu program zajęć feryjnych przygotowanych z myślą o dzieciach i młodzieży naszej gminy. program ferii zimowych 2011 ...

W dniu 28 stycznia 2011 r. o godz.10:00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się spotkanie szkoleniowe pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób indywidualnych i...

„Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) każdy wytwórca odpadów (podmioty prywatne, jednostki administracyjne) mają obowiązek ...

Działając w imieniu i na rzecz spółki ENERGA-Obrót S.A., uprzejmie informujemy, iż w związku z wprowadzeniem nowego systemu bilingowego nastapiły pewne opóźnienia w wystawieniu niektórych f...

Podkategorie