W dniu 09.07.2010 r. odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2006-2010. Początek sesji wyznaczono na godz. 10:00.Porządek obrad przedstawia się następująco:1. Otwarcie ...

Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów w poszczególnych obwodowych komisjach wyborczych na terenie miasta i gminy Pasłęk.  ...

W dniach 2-4 lipca 2010 r. w Pasłęku odbyły się XIV Świętojańskie Zawody Balonowe im. Bogusława Stankiewicza. Organizatorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe w Elblągu, Urząd Miejski w Pa...

Prowadzone są prace związane z przebudową  ulic na Starym Mieście. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest konsorcjum Firm:Firma Budowlano-Drogowa”PRASBET” Sp...

Trwają prace remontowe przy murach obronnych w Pasłęku Przypominamy, iż koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie  1 634 384,25 zł brutto, termin zakończenia prac określono do 30.10...

Podkategorie