Organizatorem trzydniowego Rowerowego Rajdu po Krainie Kanału Elbląskiego, który odbywa się w dniach 1-3 września 2011 r., jest Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski - Lokalna Grupa Dział...

W roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Pasłęk rozpoczęło naukę 2.068 uczniów, w tym w szkołach podstawowych 1.209 uczniów, w oddziałach p...

Z okazji inauguracji roku szkolnego 2011/2012 uczniom, rodzicom, nauczycielom, dyrektorom szkół, pracownikom placówek oświatowo-wychowawczym życzę samych sukcesów, wiele wytrwałości oraz spe...

We wrześniu, po wakacyjnej przerwie, Biblioteka Publiczna będzie kontynuowała realizację projektu dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413: Wdraża...

W dniu 24 sierpnia 2011 r. w kościele  pw. św. Bartłomieja w Pasłęku odbyło się sympozjum organowe pn. „Organy mistrza Andreasa Hildebrandta dziedzictwem kulturowym regionu Warmii i Mazu...

Podkategorie