OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE BURMISTRZA  PASŁĘKAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  zachodniej części Pasłęka  wraz z prognozą odd...

W dniu 6 września 2011 roku odbędzie się spotkanie z Marszałkiem Sejmu – Grzegorzem Schetyną. Spotkanie – w formie rejsu po Kanale Elbląskim – organizuje Związek Gmin Kanału Ostródzko ...

W dniu dzisiejszym Wacław Furtak, sołtys Krosna, otrzymał z rąk Burmistrza Pasłęka nagrodę za zajęcie I miejsca w Festynie Sołectw zorganizowanym w Parku Ekologicznym w Pasłęku w dniu 27 si...

Dnia 3 i 4 września odbyła się IX Pasłęcka Uczta Kultur Wschodu, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez kulturalnych ziemi pasłęckiej. Podobnie, jak w minionych latach, Uczta Kultur ...

Zgodnie z umową w dniu 31 sierpnia br. zakończono prace związane z wykonaniem zadania pn. „Remont nawierzchni drogi do miejscowości Brzeziny”. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu ...

Podkategorie