W dniu 30 września 2010 roku zostały podpisane umowy pomiędzy Gminą Pasłęk reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęka a Województwem Warmińsko - Mazurskim dotyczące dofinansowania pro...

Zadanie jest realizowane przy udziale środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach dzia...

W dniu 12.08.2010 r. została podpisana umowa z przedsiębiorstwem wielobranżowym ELPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Złotoryi na wykonanie zadania pn. „Przebudowa stadionu miejskiego – etap II”. ...

W dniu wczorajszym odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Pasłęku. Na początku sesji Burmistrz Pasłęka wręczył wyróżnienia i nagrody laureatom konkursu pn. "Aktywna, piekna i czysta wieś". S...

W związku z nadejściem sezonu grzewczego, w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, inn...

Podkategorie