W Nowych Kusach rozpoczęły się prace związane z remontem chodnika o powierzchni 105 mkw. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 30 września 2011 r. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo H...

W dniu 7 września 2011 roku w Nowych Kusach odbyło się zebranie sołeckie, w trakcie którego Burmistrz Pasłęka podziękował sołtysowi Panu Stanisławowi Wiśniewskiemu, przewodniczącej Rady S...

W dniu wczorajszym w sołectwie Rzeczna odbyły się przedterminowe wybory sołtysa w związku z rezygnacją złożoną przez dotychczasowego sołtysa Pana Wiesława Pietrzykowskiego.W zebraniu wiejsk...

Prace związane z realizacją przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego - remont i przebudowa sali widowiskowo - kinowej" nabierają tempa. Możemy to stwierdzić na zdjęciach za...

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku zajęła wysoką trzecią lokatę w punktacji generalnej powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej za rok szkolny 2010-2011.W Igrzyskach uczestniczyło 25 szkół po...

Podkategorie