Zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych oraz uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie! Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 14–19 lat, ma pr...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku informuje osoby, które zostały pisemnie zawiadomione o możliwości przystąpienia do „Programu oddłużeniowego”, że z u...

Burmistrz Pasłęka ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. naliczania, poboru i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Pasłęku. Poniżej...

Ogłoszony został I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 o pow. 32,32 m 2 wraz z udziałem 21/100 w częściach wspólnych i niepodzielnych budynku i w gruncie poło...

  O G Ł O S Z E N I E                 Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie ...