W ramach ogłoszonego przez Burmistrza Pasłęka konkursu na najlepszy film o Pasłęku „Pasłęk w kilka minut” złożono 7 filmów. Wymagania formalne spełniło 6 filmów. ...

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, za pośrednictwem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pasłęku ostrzega o możliwości ...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia treningów Wojewódzkiego Sy...

Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych ...

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Pasłęk do zgłaszania propozycji, dotyczących przedsięwzięć, które będą chciały przeprowadzić wspólni...