11 czerwca br. odbyła się uroczystość otwarcia nowo wybudowanej bieżni przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku. Czytaj więcej... ...

W sobotę, 11 czerwca br. nastąpiło uroczyste oddanie do użytku wyremontowanej ulicy 3- go Maja. Koszt remontu ulicy 3-go Maja to 5.144.600,53 zł., z czego 395.410,00 zł to wkład powiatu elbląs...

Z końcem 2011 roku upływa kadencja ławników sądowych. W związku z powyższym Rada Miejska w Pasłęku ma obowiązek najpóźniej do końca  października br. dokonać wyboru ławników na kaden...

W dniu 9 czerwca 2011 zostały podpisane umowy pomiędzy Gminą Pasłęk reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęka a organizacjami wyłonionymi w konkursie ofert na zlecenie zadań organizacjom pozar...

  W związku z organizacją w Pasłęku VI Ogólnopolskich Biegów Ulicznych – Biegu Filipidesa w dniu 11 czerwca prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności w komunikacji samochodo...

Podkategorie