W dniu dzisiejszym podpisana została umowa z firmą ECO-POL Spółka z o. o. z Pruszcza na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk”. Wykonawca zo...

Informujemy, iż w dniach 12.03.2012 r., 19.03.2012 r., 26.03.2012 r., 02.04.2012r. we współpracy z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Elblągu uruchomiony zostanie na terenie Urzędu Miejskiego w P...

W dniu 27 lutego b.r. podpisana została umowa z Biurem Projektów "BPBW" Sp. z o.o. z Olsztyna dotycząca wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę dla zadań inwestycyj...

25 lutego kolejna Ochotnicza Straż Pożarna, tym razem w Mariance, dokonała podsumowania roku działalności. OSP liczy 24 członków czynnych i ma 12 osobową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą....

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, dotyczącym zamówienia publicznego na usuwanie wyrobów azbestowych na terenie miasta i gminy Pasłęk, wyłoniono wykonawcę zadania. W przetargu uczes...

Podkategorie