Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 20 – 23 września 2011 roku, na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, przeprowadzone będzie szczepienie lisó...

Wojewoda Warmińsko-Mazurski – koordynator programu rządowego WYPRAWKA 2011, informuje, że przekazanie niezbędnych środków potrzebnych gminom do pełnego zrealizowania programu nastąpi do dnia...

Fundacja im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w VII edycji akcji Masz Głos, Masz Wybór. Akcja służy budowaniu dialogu pomiędzy mieszkańcami a władza...

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1,2,4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zg...

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. prowadzi punkt zbierania elektrośmieci i odpadów styropianu. Elektrośmieci / elektroodpady to zużyte, przestarzałe, niesprawne urządzenia ele...

Podkategorie