W dniu dzisiejszym Burmistrz Pasłęka podpisał umowy z klubami sportowymi na zadania sprzyjające rozwojowi sportu. Umowy są konsekwencją zapisów uchwały nr XIII/106/10 Rady Miejskiej w Pasłęk...

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła IV edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”...

W dniu 14 lutego b.r. odbyło się spotkanie Burmistrza Pasłęka z Dyrektorami pasłęckich szkół i przedszkoli, na którym Burmistrz dokonał prezentacji budżetu Gminy Pasłęk na 2012 rok. Przed...

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców gminy Urząd Miejski w Pasłęku przypomina, że  właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany do monitorowania grubości pokrywy ś...

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy do spraw gospodarki odpadami komunalnymi.Szczegóły dotyczące konkursu znajd...

Podkategorie