Poniżej przedstawiamy szczegółową informację o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku.   informacja o wynikach naboru mosir ...

Starostwo Powiatowe w Elblągu i Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku zapraszają na Dożynki Powiatowe  '2011, które odbędą się 17 września br. w Tolkmicku. Poniżej przedstawiamy program imprezy....

W sobotę, 27 sierpnia, w Parku Ekologicznym w Pasłęku, odbyła się impreza pn. Festyn Sołectw - Pożegnanie Wakacji. Czternaście sołectw rywalizowało w konkurencjach kulinarnych, sprawnościow...

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontar...

Informujemy, że w związku ze stratami w gospodarstwach rolnych powstałymi w następstwie zdarzeń losowych jakie miały miejsce w 2010 i w 2011 roku (np. przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimo...

Podkategorie