W dniu 4 marca 2011r. w Urzędzie Miejskim w Pasłęku podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Rogajnach”. Wykonawcą robót jest Firma Remontowo - Budow...

  OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Pasłęka wraz z prognozą oddziaływania na śr...

Wczoraj, tj. 23.02.2011 r. w Borzynowie odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. Obecni na zebraniu mieszkańcy (42 obecnych) wysłuchali sprawozdania Pani Sołtys Doroty Kozłowskiej oraz Rady...

W dniu 11 lutego 2011 r. (piątek) o godz. 10:00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Pasłęku.Poniżej przedstawiamy szczegółowy program najbliższej sesji. Czytaj więcej... ...

  Serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne i poszukujące pracy  do 25 roku życia do wzięcia  udziału w cyklu zajęć pod tytułem „VADEMECUM KARIERY”. Zajęcia rozpoczną się w dniu 07.03.2...

Podkategorie