W dniu 26.03.2012 r. o godz. 10.15 upłynął termin składania ofert na wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Rydzówka. W wyznaczonym terminie zostały złożone 4 oferty: 1.P...

24 marca br. odbył się IX Wojewódzki Konkurs Wokalny TALENT. Wzięło w nim udział około stu trzydziestu uczestników z województwa warmińsko-mazurskiego w czterech kategoriach wiekowych. Poni...

Ośrodek Interwencji Kryzysowej rozpoczął realizację od 1 lutego2012 projektu: „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegających przemocy i ich rodzin”. Projekt finan...

Niniejszym informuję, że w dniu 30 marca 2012 roku (piątek) o godzinie 10.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji  20...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza właścicieli mikrofirm do udziału w VIII edycji konkursu wyłaniającego najlepszych mikroprzedsiębiorców w Polsce. Organizatorem konkursu jest...

Podkategorie