Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, z późn. zm.) Rada Miejska w Pasł...

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) informujemy, że uchwałą R...

O G Ł O S Z E N I E   Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku ( II piętro ), zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do sprzedaż...

W związku z przypadającymi Świętami Wielkanocnymi odbiór odpadów komunalnych przypadający w dniach od 13.04.2020. r do 17.04.2020 r., będzie przesunięty o jeden dzień i odbędzie...

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami z naszych wydarzeń!      Sekcja filmowa zrealizowała kilkadziesiąt filmów, dziś polecamy Państwu:     ...

Podkategorie