Burmistrz Pasłęka ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. naliczania, poboru i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Pasłęku. Poniżej...

Ogłoszony został I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 o pow. 32,32 m 2 wraz z udziałem 21/100 w częściach wspólnych i niepodzielnych budynku i w gruncie poło...

  O G Ł O S Z E N I E                 Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie ...

13 grudnia 1981 roku gen. Wojciech Jaruzelski (szef Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego) wprowadził stan wojenny na terenie Polski Ludowej. Do godziny 6.00 rano ZOMO, SB, milicja, ORMO oraz Ludowe Woj...

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW Oddział w Gdyni wydało ostrzeżenie informujące, o możliwości wystąpienia silnego wiatru w porywach do 75 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje od godzin p...