W dniu 5 kwietnia 2012 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Pasłęku na bieżące utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni miejskiej w Pasłęku. Do...

Burmistrz Pasłęka informuje, że dnia 6 kwietnia 2012 r. (WIELKI PIĄTEK) kasa będzie czynna do godz. 1400. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. ...

W okresie letnim 2012 roku zacznie obowiązywać podpisana w dniu 14 grudnia 2011 r. umowa pomiędzy Polską a Rosją, dotycząca małego ruchu granicznego. Obszarami objętymi bezwizowym ruchem grani...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku informuje, że z dniem 01.05.2012 r. zostanie zlikwidowana kasa przy ul. Westerplatte 10A w której obecnie przyjmowane są opłaty. Od dnia 0...

W dniu  30  marca 2012r. zostały  zakończone i odebrane roboty  związane  z  budową   sieci kanalizacji  sanitarnej  tłocznej  fi 90 PE  z przepompownią  ścieków i kanalizacji  g...

Podkategorie