W dniu 22 grudnia 2011 roku (czwartek) o godzinie 10.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku, odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2010-2014 z następującym porzą...

Burmistrz Pasłęka zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w cel...

Burmistrz Pasłęka ogłasza konkurs ofert na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Pasłęk. Czytaj więcej... ...

Dnia 12 grudnia 2011 w Urzędzie Stanu Cywilnego państwo Halina i Wiktor Kalinowscy świętowali 50 rocznicę ślubu. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie na, którym Jubilaci zostali odznac...

Dnia 12 grudnia 2011 w Urzędzie Stanu Cywilnego państwo Irena i Henryk Kwiatek świętowali 50 rocznicę ślubu. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie na, którym Jubilaci zostali odznaczeni...

Podkategorie