Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku ( Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia mi...

W dniu dzisiejszym o godzinie 14.00 odbędzie się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Pasłęku. Podczas sesji nowo wybrani radni złożą ślubowanie oraz wybiorą Przewodniczącego Rady...

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa pomiędzy Gminą Pasłęk reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęka a Przedsiębiorstwem Drogowo - Budowlanym "DRO-BUD" reprezentowanym przez Pana Leszka R...

W związku z tym, że wojewoda warmińsko-mazurski przesłał dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w niewystarczającej wysokości Urząd Miejski w Pas...

APEL BURMISTRZA PASŁĘKA DO MIESZKAŃCÓW MISTA I GMINY PASŁĘK W związku z nadejściem sezonu grzewczego, w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z...

Podkategorie