Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) określa m. in. kto jest odpowiedzialny za zimowe utrzymanie dróg ...

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła IV edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”...

Słoneczna pogoda w dniu 13 stycznia 2012 roku umożliwiła rozegranie meczu piłki nożnej na boisku "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku przy ulicy Sprzymierzonych. Jednocześnie, funkcj...

Zebrane w ramach XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pieniądze umożliwią zakup urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzyc...

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 2/12 Burmistrza Pasłęka z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert ogłaszanych Zarządzeniem Bur...

Podkategorie