W dniu dzisiejszym została podpisana umowa pomiędzy Gminą Pasłęk reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęka a Przedsiębiorstwem Drogowo - Budowlanym "DRO-BUD" reprezentowanym przez Pana Leszka R...

W związku z tym, że wojewoda warmińsko-mazurski przesłał dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w niewystarczającej wysokości Urząd Miejski w Pas...

APEL BURMISTRZA PASŁĘKA DO MIESZKAŃCÓW MISTA I GMINY PASŁĘK W związku z nadejściem sezonu grzewczego, w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z...

Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki wyborów samorządowych 2010 oraz skład Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2010 - 2014. Czytaj więcej... ...

Serdecznie dziękuję Mieszkańcom Miasta i Gminy Pasłęk za okazane mi zaufanie i powierzenie mi funkcji Burmistrza Pasłęka w wyniku wyborów, które odbyły się w dniu 21 listopada 2010 roku. Wy...

Podkategorie