W związku z organizowaną imprezą sylwestrową na Placu 1000 – lecia, Urząd Miejski w Pasłęku przypomina wszystkim uczestnikom imprezy o obowiązującym ich regulaminie, którego treść zamies...

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Wo...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, że w związku z rozliczeniem dotacji celowej za 2011 r. świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane będą w kasie Banku Spół...

Informujemy, że lodowisko "Biały Orlik" zlokalizowane przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku, ze względu na panujące warunki atmosferyczne (dodatnia temperatura), w dniu 27 grudnia będzie niec...

W dniu dzisiejszym Burmistrz Pasłęka wręczył nagrodę rzeczową (aparat fotograficzny o wartości 2000 zł) sołtysowi Sołectwa Krasin - Panu Tomaszowi Koralewskiemu. Czytaj więcej... ...

Podkategorie