Prowadzone są prace związane z przebudową  ulic na Starym Mieście. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest konsorcjum Firm:Firma Budowlano-Drogowa”PRASBET” Sp...

Trwają prace remontowe przy murach obronnych w Pasłęku Przypominamy, iż koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie  1 634 384,25 zł brutto, termin zakończenia prac określono do 30.10...

W dniu wczorajszym rozpoczęły się prace remontowe ul.3-go Maja w Pasłęku. Wykonawca robót, Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. w Gutkowie, rozpoczął rozbiórki nawierzc...

W dniu wczorajszym w Urzędzie Miejskim w Pasłęku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta i gminy Pasłęk, z Burmistrzem Pasł...

W dniach 2-4 lipca 2010 r. w Pasłęku będą odbywały się XIV Świętojańskie Zawody Balonowe im. Bogusława Stankiewicza. Organizatorami imprezy są: Starostwo Powiatowe w Elblągu, Urząd Miej...