W dniu dzisiejszym została podpisana umowa pomiędzy Gminą Pasłęk reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęka a organizacją wyłonioną w II konkursie ofert na zlecenie zadań organizacjom poz...

Poniżej zamieszczamy obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji: Prz...

Tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się w Braniewie w dniu 20 lipca 2011 r. Oprócz akademii z okazji święta, nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej P...

Rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia pn. "Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku". W dniu dzisiejszym firma wykonująca tą inwestycję zaczęła "odkr...

W dniu 30 czerwca 2011 r. Gmina Pasłęk złożyła wniosek o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Pasłęk do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo...

Podkategorie