W załączniku obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego informujące o przygotowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego w sprawie podzia...

Burmistrz Pasłęka działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.) podaje do publicz...

W dniu dzisiejszym (12 grudnia 2019 r.) Burmistrz Pasłęka ogłosił I edycję konkursu ofert na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym działającym na terenie Miasta i Gminy Pasłęk ...

Panu Wiesławowi Śliwce Prezesowi Powszechnej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Pasłęku oraz Jego Rodzinie i Bliskim najszczersze wyrazy współczucia, wspa...

Niniejszym informuję, że w dniu 19 grudnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-20...

Podkategorie