Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011. Więcej szczegółów w załączniku. Rachmistrz spisowy ...

Burmistrz Pasłęka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Oświaty. Szczegóły w załączniku.stanowisko_ds_oswiaty ...

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) określa m. in. kto jest odpowiedzialny za zimowe utrzymanie dróg ...

W dniu 9 grudnia 2010 r. o godz. 10:00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Pasłęku. Na sesji radni wybiorą wiceprzewodniczącego oraz ustalą składy komisji rewizyjnej, Komisji Budżetu ...

Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku ( Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia mi...