Firma „KASZUB" - Dariusz Kaszuba z Leszna zakończyła prace związane z realizacją zadania „Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku". Wartość inwestycji, zgodnie z podpisaną umową, ...

W dniu 3 kwietnia 2012 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej w miejscowości Surowe. Wykonawcą robót na zlecenie Agencji Nieruchomości Rolnych w Olszty...

W środę 4 kwietnia o godzinie 19.30 rozpocznie się ekumeniczna droga krzyżowa. W procesji uczestniczyć będą wierni z obu parafii rzymsko - katolickich, parafii greckokatolickiej, parafii ewange...

W dniu dzisiejszym Burmistrz Pasłęka wręczył nagrody laureatom gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożar...

Informujemy, że do dnia 30 marca 2012 r. wydawane i przyjmowane są karty zgłoszenia dziecka do pasłęckich przedszkoli. Wypełnione karty zgłoszeń należy dostarczyć do sekretariatów: Przedszk...

Podkategorie