Dnia 10 lutego 2011 r. podpisana została umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, a Gminą Pasłęk o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach program...

W dniu dzisiejszym w Olsztynie została podpisana umowa pomiędzy gminą Pasłęk reprezentowną przez Burmistrza Pasłęka a Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Jacka Protasa Mar...

W dniu 29 marca 2011 roku została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej wewnętrznej od drogi wojewódzkiej nr 527 do kol. Rogajny-Gołąbki”. Wykonawcą robót wyłoni...

W dniu dzisiejszym odbyły się wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Kwitajnach.W sołectwie uprawnionych do głosowanie jest 211 osób, z czego na zebranie przybyło 49 osób. Na początku ...

Informujemy, iż w dniu 29 marca 2011 r. na Placu Św. Wojciecha w Pasłęku stacjonował będzie mammobus, w którym możliwe będzie wykonanie bezpłatnego badania mammograficznego w ramach programu...