Do dnia 22 sierpnia 2011 r. maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2011 r. oraz dostaną się na I rok studiów magisterskich (dziennych) moga składać wnioski o udzielenie styp...

Zbliżają się kolejne obchody Światowego Dnia Ziemi ‘2011. Początki obchodów Dnia Ziemi na świecie sięgają roku 1970, kiedy to aktywiści z nurtów proekologicznych postanowili nazwać organ...

W dniu 12 kwietnia 2011 r. podpisana została umowa na dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw, realizowanych w ramach zadania „Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich" w r...

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pasłęku na podstawie ostrzeżenia Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW Oddział w Gdyni ostrzega, że na terenie gminy Pasłęk oraz powiatu elblą...

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa pomiędzy gminą Pasłęk reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęka a Firmą „PARTNER” Krzysztof Gawecki & Artur Ragin z Elbląga na utrzymanie i piel...