Prowadzone są prace związane z przebudową  ulic na Starym Mieście. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest konsorcjum Firm:Firma Budowlano-Drogowa”PRASBET” Sp. j....

Trwają prace remontowe ul.3-go Maja w Pasłęku.Szczegółowy zakres robót : jezdnia - 10 293 m2, chodniki i ścieżka rowerowa z kostki brukowej –  6.501 m2, zjazdy z kostki brukowej ...

W dniu 22 lipca br. w Elblągu w Teatrze im. Aleksandra Seweruka odbyła się uroczysta akademia połączona z wręczeniem odznaczeń i aktów nominacyjnych na wyższe stopnie policyjne. Wśród wyr...

 Trwa remont świetlicy wiejskiej w Mariance. Wykonawcą inwestycji jest  firma „URBAN - Jan Urban” z siedzibą w Zielonce Pasłęckiej. Remont zakończony ma być do dnia 31 sierpnia 2...

Trwają prace związane z budową kompleksu boisk przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”.Przypominamy, iż koszt robót budowlanych wyni...