Z inicjatywy Burmistrza Pasłęka, w dniu wczorajszym, odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele różnych środowisk sportowych dyskutowali o potrzebie stworzenia systemu współpracy w celu...

Dnia 03 września 2011 w Urzędzie Stanu Cywilnego państwo Krystyna i Teofil Janaszek świętowali 50 rocznicę ślubu. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie, na którym burmistrz Wiesław Ś...

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE BURMISTRZA  PASŁĘKAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  zachodniej części Pasłęka  wraz z prognozą odd...

W dniu 6 września 2011 roku odbędzie się spotkanie z Marszałkiem Sejmu – Grzegorzem Schetyną. Spotkanie – w formie rejsu po Kanale Elbląskim – organizuje Związek Gmin Kanału Ostródzko ...

W dniu dzisiejszym Wacław Furtak, sołtys Krosna, otrzymał z rąk Burmistrza Pasłęka nagrodę za zajęcie I miejsca w Festynie Sołectw zorganizowanym w Parku Ekologicznym w Pasłęku w dniu 27 si...