BURMISTRZ PASŁĘKA ogłasza nabór na niżej wymienione wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Pasłęku:stanowisko d/s dowodów osobistych. dowody_osobiste ...

Poniżej przedstawiamy ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko d/s techniczno-eksploatacyjnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Pasłęku. ogoszenie o naborze na wolne stanowi...

W Nowych Kusach rozpoczęły się prace związane z remontem chodnika o powierzchni 105 mkw. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 30 września 2011 r. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo H...

W dniu 7 września 2011 roku w Nowych Kusach odbyło się zebranie sołeckie, w trakcie którego Burmistrz Pasłęka podziękował sołtysowi Panu Stanisławowi Wiśniewskiemu, przewodniczącej Rady S...

W dniu wczorajszym w sołectwie Rzeczna odbyły się przedterminowe wybory sołtysa w związku z rezygnacją złożoną przez dotychczasowego sołtysa Pana Wiesława Pietrzykowskiego.W zebraniu wiejsk...