Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Pasłęku ogłasza ponowny (trzeci) nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pasłęku. ...

Przypominamy, że z dniem 17 grudnia 2019 r. można zgłaszać kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pasłęku wybieranych przez organizacje pozarzą...

INFORMACJA   Urząd Miejski w Pasłęku informuje, że wypłata zasiłków rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz funduszu alimentacyjnego w miesiącu grudniu 2019 r. nas...

...

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci   Ś.P. Tomasza Marcinkowskiego   Byłego Radnego Rady Miejskiej w Pasłęku oraz byłego Radnego Rady Powiatu Elbl...

Podkategorie