zadanie: „Usunięcie kolizji elektroenergetycznej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i ul. Zamkowej w Pasłęku w związku z planowaną budową ronda” W dniu 17 września 2019 r. podp...

O G Ł O S Z E N I E   Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku ( II piętro ), zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do sprzedaż...

Burmistrz Pasłęka ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Budownictwa i Gopodarki Komunalnej  w Urzędzie Miejskim w Pasłęku. Poniżej ogłoszen...

Informujemy, iż Gmina Pasłęk przystąpiła do współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przy realizacji rządowego programu priorytetoweg...

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW Oddział w Gdyni wydało ostrzeżenie informujące, o możliwości wystąpienia silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h w porywach do...

Podkategorie