Informuje się, że na ogłoszony przez ZSP w Pasłęku przetarg na zadanie pn. „Budowa bieżni o nawierzchni poliuretanowej 3x208m, 3x60m i skoczni do skoku w dal w Zespole Szkół Powszechnych w...

  Zgodnie z planem w miesiącu sierpniu bieżącego roku zostały zakupione i zamontowane kolejne dwie kamery monitoringu miejskiego w Pasłęku. Dziesiąta z kolei kamera zamontowana na rogu budy...

W dniu 6 października została podpisana umowa z firma Projektowanie i Nadzór PiN Andrzej Wyganowski, ul. Wyspiańskiego 44, 14-100 Ostróda, której przedmiotem jest wykonaniu dokumentacji projekt...

W lipcu 2010 r. w wyniku przetargu, zakupiony został nowy samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mariance. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 126 900 złotych, przy czym 76 900 złotych t...

Zakończono prace nad realizacją zadania pod nazwą „Remont nawierzchni chodników i dróg na ternie miasta i gminy Pasłęk”. Zadanie to obejmowało remont chodnika w Nowych Kusach oraz remont ...