Informujemy, że na potrzeby wyborów została powołana Miejska Komisja Wyborcza. Poniżej przedstawiamy adres, skład oraz terminy dyżurów Komisji. MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W PASŁĘKU Ad...

W dniu wczorajszym zostały rozpoczęte roboty remontowe nawierzchni drogi wewnątrzosiedlowej przy ul. Bankowej. Wykonawca firma "CEZAR" z siedzibą w Ostródzie planuje zrealizować zadanie do dnia ...

Informuje się, że na ogłoszony przez ZSP w Pasłęku przetarg na zadanie pn. „Budowa bieżni o nawierzchni poliuretanowej 3x208m, 3x60m i skoczni do skoku w dal w Zespole Szkół Powszechnych w...

  Zgodnie z planem w miesiącu sierpniu bieżącego roku zostały zakupione i zamontowane kolejne dwie kamery monitoringu miejskiego w Pasłęku. Dziesiąta z kolei kamera zamontowana na rogu budy...

W dniu 6 października została podpisana umowa z firma Projektowanie i Nadzór PiN Andrzej Wyganowski, ul. Wyspiańskiego 44, 14-100 Ostróda, której przedmiotem jest wykonaniu dokumentacji projekt...