2 czerwca z inicjatywy Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Burmistrza Pasłęka odbyło się spotkanie dotyczące zaplanowanych remontów i przebudowy dróg wojewódzkich w półno...

2 czerwca nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na zadanie pod nazwą „Budowa bieżni na stadionie miejskim w Pasłęku”. Do przetargu przystąpiło pięć firm: Kaszub z Kiełpina - Leszna, Pano...

5 czerwca na placu św. Wojciecha w Pasłęku odbędzie się impreza rozrywkowa w ramach „XIII Wojewódzkich Dni Rodziny” i „Dnia Dziecka”. Pasłęcki Ośrodek Kultury zaprasza wszystkie dziec...

W piątek 03.06.2011 r. Ośrodek Szkolenia i Wychowania 14-2, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza organizują akcję „Twoja krew ratuje życie"....

W ramach Projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko - Mazurskim" w Urzędzie Miejskim w Pasłęku został uruchomiony Infom...