„Pasłęckie Barwy Jesieni” to temat przewodni pleneru malarskiego, w którym biorą udział tacy artyści jak: Zygmunt Prończyk, Ewa Łukiewska, Benedykt Kroplewski, Jan Lewdorowic...

Zapraszamy mieszkańców Gminy Pasłęk do składania wniosków na wsparcie operacji w ramach „Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-...

W dniu 30 kwietnia zakończył się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pasłęk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą źróde...

Burmistrz Pasłęka i Dyrektor Pasłęckiego Ośrodka Kultury serdecznie zapraszają na wyjątkowe wydarzenie, 3 sierpnia (sobota) o godz. 19:00 odbędzie się spektakl plenerowy pt. "Skąpiec" w wyko...

...

Podkategorie