OGŁOSZENIE o przedłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych w ramach ponownego (trzeciego) naboru na wolne urzędnicze stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miej...

W dniu dzisiejszym o godz. 13.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejkiego w Pasłęku odbędzie się konferencja podsumowująca wdrożenie projektu "e-Urząd - wdrożenie systemu e-usług publicznych w Gmi...

Treść oświadczenia Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pasłęku oświadczenie Banku   ...

21 grudnia 2018 r. w szkole w Zielonce Pasłęckiej odbyło się spotkanie przedświąteczne z udziałem wicewojewody warmińsko-mazurskiego Sławomira Sadowskiego, Burmistrza Pasłęka dr Wiesława ...

Przypominamy o ponownym (trzecim) naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są  do  27 grud...

Podkategorie