W dniu 28.10.2019 r. zostało podpisane porozumienie międzygminne w sprawie wspólnego prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych pomiędzy Gminą Pasłęk reprezentow...

Burmistrz Pasłęka informuje, że ogłoszony został ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę części działki nr 3/1 pod zabudowę tymczasowym obiektem budowlanym, tj. garażem blaszanym, stano...

W dniu 25 października 2019 roku odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, podczas której radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych...

W dniu 11.09.2018r. podpisana została umowa z firmą: Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o., ul. Usługowa 8, 14 – 200 Iława , na realizację zadania: „Pr...

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku oraz Biblioteka Publiczna w Pasłęku zaprasza  dzieci i rodziców/opiekunów  na spektakl teatru „DUET "pt...

Podkategorie