Dobiegają końca prace związane z realizacją I etapu zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pasłęk”. Wykonawcą prac w 2019 r. jest firma E...

We wtorek 26 listopada 2019 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbyło się spotkanie z mieszkańcami Pasłęka w sprawie gazyfikacji miasta, w trakcie którego reprezentanci Po...

O G Ł O S Z E N I E   Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku ( II piętro ), zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do sprzedaż...

Burmistrz Pasłęka na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.) zaprasza organi...

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pasłęku ostrzega, że na terenie Miasta i Gminy Pasłęk prognozowany jest spadek temperatury powietrza i gruntu poniżej 0 st. C. Po opadach...

Podkategorie