OGŁOSZENIE o przedłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych w ramach naboru na wolne urzędnicze stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku Informuj...

W dniu 21.09.2018r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, zezwoleniem Nr 672/2018, zezwolił na usunięcie lipydrobnolistnej rosnącej na dziedzińcu prz...

W dniu 5 grudnia 2018 roku w Komisariacie Policji w Pasłęku oddano do użytkowania zmodernizowany system monitoringu wizyjnego Pasłęka. W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Pasłęka dr Wiesł...

Drodzy Wolontariusze, zadania, jakie podejmujecie, dotyczą tak wielu dziedzin życia, że trudno je wszystkie wymienić. Każde z nich – to pełne poświęcenia działanie, które wypły...

VIDEOCLIP DANCE!!!MIKOŁAJKOWE NABORY DO NOWEJ GRUPY!!!!Pierwsze BEZPŁATNE zajęcia pokazowe 12 GRUDNIA  godz. 16:45-17:45!!!Zapraszamy wszystkie chętne dzieci od 7-12&...

Podkategorie