Przypominamy, że jeszcze do 23 lutego 2018 r. można przesyłać zgłoszenia kandydatów do Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" Kandydatów do Konkursu mogą...

BURMISTRZ PASŁĘKA Na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 1...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, że od dnia 28 lutego 2018 r. zmieniają się godziny pracy Urzędu Miejskiego w Pasłęku w środy, w związku z koniecznością dostosowania do obowiązujących...

BURMISTRZA   PASŁĘKAZ A W I A D A M I A o spotkaniu stanowiącym kontynuację dyskusji publicznej z dnia 06.02.br. nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania pr...

8 lutego 2918 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Borzynowie dokonała podsumowania swojej działalności za ubiegły rok. W zebraniu uczestniczyli Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski, Pani so...