W dniu 7 grudnia 2018 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, podczas której radni zapoznali się ze sprawozdan...

Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Białymstoku ostrzega, że na terenie Miasta i Gminy Pasłęk prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C. powodujący zamarzanie mok...

W nawiązaniu do apelu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elblągu do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych „Akcja Zima 2018/2019” informujemy, że wła...

„Przebudowa dróg gminnych Pasłęk – Gryżyna – Rogajny - Leżnica”. W dniu 09-11-2018 został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na...

5 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, odbyła się III Pasłęcka Gala Wolontariatu, na którą zaproszeni zostali wolontariusze oraz przedstawiciele stowarzyszeń i...

Podkategorie