Podczas drugiej części dzisiejszej XXX sesji Rady Miejskiej w Pasłęku miała miejsce uroczystość nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Pasłęk Księdzu Romanowi Żendarskiemu &nda...

W dniu dzisiejszym, tj. 24 marca 2017 roku w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2014-2018. Po przyjęciu sprawozd...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż dnia 1 kwietnia 2017 r. (sobota) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Pasłęku przeprowadzi na terenie miasta zbiórkę wielkogabar...

Trwają prace remontowe parkingu przy ul. Mickiewicza realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: „Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku ok. 988) z parkingiem przy murach o...

W dniu dzisiejszym, tj. 23 marca 2017r. podpisana została umowa na konserwację kanalizacji deszczowej na terenie miasta Pasłęka. Wykonawcą będzie przedsiębiorstwo „KOGUT” USŁUGI KO...