1020_midiW dniu 18 sierpnia 2010 roku dzięki hojności rolników z terenu gminy Pasłęk, załadowane zostały 4 wagony słomą, która w najbliższych dniach ma trafić do powodzian z gminy Gąbin koło Płocka. Inicjatorami pomocy są Panowie Stefan Majewski oraz Adam Jakubowski,

którzy zorganizowali zbiórkę słomy oraz  sprawny jej załadunek na wagony kolejowe. Zebraną słomę, dzięki staraniom Burmistrza dr. Wiesława Śniecikowskiego, dostarczy nieodpłatnie firma PKP Cargo S.A. z Gdyni.