1018 W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na realizację zadania  pn.” Budowa sieci wodociągowej  w Leżnicy”. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest  konsorcjum firm: ENERGOEKO Sp. z o.o. i  ELTOR SA w Tczewie. Koszt robót budowlanych  zgodnie z umową wyniesie 186.645,09 zł, termin ich zakończenia określono do 30.10.2010r.
 W ramach zadania wybudowana zostanie sieć wodociągowa z rur PE Ø90-110 mm  o długości 2 598,00 m   z Rogajn do  miejscowości Leżnica oraz  przyłącza wodociągowe (do granicy nieruchomości) z  rur PE Ø40  mm o łącznej długości 77,0 m, zakończone studniami wodomierzowymi  szt 15.