Trwają prace związane z budową kompleksu boisk przy Zespole Szkół Powszechnych w Pasłęku w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”.
Przypominamy, iż koszt robót budowlanych wyniesie 934.694,52 zł brutto.
W ramach tego zadania wybudowany zostanie kompleks sportowy składający się z boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy o pow. 1860 m²,

boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę i koszykówkę o powierzchni 613,11 m² o nawierzchni z poliuretanu oraz budynek zaplecza o powierzchni zabudowy 84,86 m² i kubaturze 280,04 m³.

 

 Zadanie będzie współfinansowane ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z budżetu Samorządu Woj. Warmińsko - Mazurskiego - po 333.000 zł, a pozostałe koszty pokryje gmina Pasłęk.

 

Ponadto przy Zespole Szkół Powszechnych powstanie ze środków finansowych gminy Pasłęk bieżnia o długości 200 m. Koszt wykonania bieżni wynosi około 420 tys zł.