W dniu dziesiejszym została podpisana umowa pomiedzy Gminą Pasłęk reprezentowaną przez dr Wiesława Śniecikowskiego a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "ELPOL" sp. z o.o. z siedzibą w Złotoryii dotycząca realizacji zadania pn. "Przebudowa stadionu miejskiego w Pasłęku - 2 etap".

W ramach zadania zostaną wykonane nowe trybuny wraz z krzesełkami wraz z wygrodzeniem.

Umowa opiewa na kwotę 413.580 zł, a termin jej wykonania określono do 25 stycznia 2011 roku.