17 czerwca 2010 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z sześcioma bankami umowy, uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych. NFOŚiGW poprzez banki proponuje 45% dopłaty do zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej. Z programu, który uruchomiła już część banków, mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych i wspólnoty mieszkaniowe nie podłączone do sieci ciepłowniczej. Kredyty z dopłatami będą dostępne w 4,5 tys. placówek bankowych na terenie całego kraju. Dopłaty do kredytów będą udzielane zarówno na zakup i montaż kolektorów słonecznych jak i aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania.  Dofinansowanie obejmować będzie:
 • sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego,
 • zakup:
   - kolektora słonecznego,
   - nowego zasobnika wodnego,
   - automatyki,
   - aparatury pomiarowej i instalacji,
   - ciepłomierza,
 • montaż zestawu

Wnioski o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane są przez bank, który ma zawartą z NFOŚiGW umowę o współpracy. Formularze wniosków udostępnia bank.

Szczegółowe informacje odnośnie warunków dofinansowania dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,186,kup-kolektor-z-45-doplata.html oraz na stronach internetowych banków.

Lista banków, które przystąpiły do programu:

Bank Ochrony Środowiska
Al. Jana Pawła II Nr 12
00-950 Warszawa
tel. (22) 850-87-20
faks: (22) 850-88-91
www.bosbank.pl

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
ul. Płocka 9/11B
01-231 Warszawa
tel.: (22) 53-95-100
faks: (22) 53-95-222
www.bankbps.pl

Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
ul. Szarych Szeregów 23 a
60-462 Poznań
tel.: (61) 856-24-00
faks: (61) 852-27-30
www.gbw.com.pl

Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
ul. Elbląska 15/17
01-747 Warszawa
tel.: (22) 560-04-00
faks: (22) 560-04-09
www.mrbank.com.pl

Krakowski Bank Spółdzielczy
ul. Rynek Kleparski nr 8
31-150 Kraków
tel.: (12) 42-86-224
faks: (12) 42-86-222
www.kbsbank.com.pl

Warszawski Bank Spółdzielczy
ul. Fieldorfa 5a
03-984 Warszawa
tel. (22) 514-89-40
faks: (22) 514-89-19
www.bank-wbs.pl