Prowadzone są prace związane z przebudową  ulic na Starym Mieście. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest konsorcjum Firm:Firma Budowlano-Drogowa”PRASBET” Sp. j. mgr inż. Wojciech Hilgier mgr inż. Mariusz Zimer ul. Malczewskiego 2 w Grudziądzu i  Przedsiębiorstwo Drogowe ”Bazalt” Zbigniew Hrynkiewicz w Sztumie.

Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie  3 999 989,60 zł brutto. Termin zakończenia prac określony został do  10.11.2010r.  Wykonawca rozpoczął roboty rozbiórkowe od 12.05.2010r. Przypominamy jednocześnie, iż ww. inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku” objętego Programem Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004 – 2006 z perspektywą lat 2007 – 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
 

Poza inwestycjami finansowanymi z budżetu gminy Pasłęk, na terenie starego miasta trwają remonty budynków wspólnot mieszkaniowych oraz prywatnych inwestorów (ul. Dąbrowskiego oraz ulica Mickiewicza).